Resmi dairelerde kişinin adına vekâletnamede yazılan her talimatın takip edilmesi için noterden alınan belgedir. Her iki kişinin de noter huzurunda vekâletnameyi imzalaması gerekir.

Veraset ve intikal işlemleri, boşanma davaları, araç, gayrimenkul gibi alım satımlarda, tapu işlemleri ile ilgili konular örek verilebilir.

Vekâletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Noter, vekâlet verecek olan şahsın ve vekâlet verilecek olan şahsın bilgilerin ve kimliklerin alır. Daha sonra vekâlet verecek kişi bir başka kişiyi yetkilendirir.

Vekâletname tercümesi fiyatları 1000 karakter üzerinden hesaplaması yapılır. Vekâletname tercümesi şirketler tarafından ihaleye katılacak kişilere verilebilir. Hangi ülkede işlem yapılacak ise o ülkenin resmi diline vekâletname tercümesi yapılır.

Vekâletname Çeşitleri

* Genel Vekâletname

* Tapuda işlemleri vekâletname

* Veraset ve intikal işlemleri vekâletname

* Araç, gayrimenkul alım ve satımı vekâletname

* Şirketler tarafından verilen vekâletname

Vekâletname tercümesi hangi ülkede kullanılacak ise o ülke resmi dilinde Vekâletname çevirisi yapılır. Vekâletname tercümesi genelde İngilizce dilinde yapılmaktadır.

Vekâletname Tercümesi

Vekâletname İngilizce Tercümesi

Vekâletname Almanca Tercümesi

Vekâletname Fransızca Tercümesi

Vekâletname Arapça Tercümesi

Vekâletname Rusça Tercümesi

Vekâletname Farsça Tercümesi

Vekâletname Çince Tercümesi

Vekâletname Yunanca Tercümesi

Vekâletname Lehçe Tercümesi

Vekâletname Makedonca Tercümesi

Vekâletname Çekçe Tercümesi

Vekâletname İspanyolca Tercümesi

Vekâletname Japonca Tercümesi

Vekâletname Macarca Tercümesi

Vekâletname Osmanlıca Tercümesi

Vekâletname Portekizce Tercümesi

Vekâletname Kazakça Tercümesi

Vekâletname Hollandaca Tercümesi

Vekâletname Bulgarca Tercümesi

Vekâletname İspanyolca Tercümesi

Vekâletname Ukraynaca Tercümesi

Vekâletname İtalyanca Tercümesi

Vekâletname Gürcüce Tercümesi

Vekâletname Rumca Tercümesi

Vekâletname Türkmence Tercümesi

Vekâletname Arnavutça Tercümesi

Vekâletname Azerice Tercümesi