Diploma Çeviri

Diploma çeviri nasıl yapılır?

Diploma çeviri İnfoyed yeminli çevirmenleri tarafından yapılır.

*Kişi diplomasını infoyed@gmail.com adresine gönderir.

*Müşterimizin e- mail adresine diploma çeviri fiyatı ve teslim süresi bildirilir.

*Müşterimiz teklifini onayladığı infoyed@gmail.com adresine bildirir.

*Diploma çevirisine Infoyed noter yeminli tercümanları tarafından başlanılır.

*Diploma çevirisi (Kaşeli-imzalı)müşterimizin e- mail adresine veya kargo ile ikamet adresine gönderilir.

Diploma çeviri nerede kullanılır?

*Yurtdışı iş başvurularında,

*Yurtdışı göçmenlik bürosu başvurularında,

*Yurtdışı üniversite başvurularında,

* Yurtdışı oturma izni veya vatandaşlık başvurularında kullanılmaktadır.

Diploma çeviri fiyatları nasıl hesaplanır?

Diploma karakter sayısı ve çeviri diline göre diploma çeviri fiyatları hesaplanır. En uygun diploma çeviri fiyatı İngilizcedir.

Diploma çeviri teslim süresi ne kadar?

Diplomanın çeviri yapılacağı dile göre diploma çeviri teslim süresi belirlenir.

Yeminli diploma çeviri nedir?

Noter yeminli tercümanlar tarafından yapılan diploma çevirisine yeminli diploma çeviri denir. 

Diploma çevirisi için noter onayı gerekli mi?

Diploma çeviri yurtdışında kullanılacak ise mutlaka noter onayı gereklidir. Diploma çevirisinde ad, soyadı, doğum tarihi, mezuniyet tarihi, okul adı, bölüm, derece gibi bilgiler yer alır.

Diploma çevirisi için mutlaka Apostil damgası gerekiyor mu?

Diplomanın Lahey ülkelerinde kullanılması durumunda Apostil onayı mutlaka alınmalıdır.

Yeminli diploma çeviri dilleri hangileridir?

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça…tüm dünya dillerinde yeminli diploma çeviri yapılır.

Noter onaylı diploma çeviri nasıl yapılır?

*Şirketimizce yapılan yeminli diploma çevirisi ve orijinal diploma ile notere gidilir. Noter belgeleri inceler, mührü ve imzası ile onaylar. Bu belgeye noter onaylı diploma çevirisi denir. Noter onaylı diploma çeviri fiyatı: Yeminli diploma çeviri fiyatı + Noter onay ücretidir.

Diploma çeviri Apostil nasıl yapılır?

Diploma çeviri, noter onayı ve Kaymakamlık / Valilikte Apostil yapılır. Diploma çeviri Lahey ülkelerinde kullanılacak ise mutlaka Apostil yapılmalıdır.

Diploma, öğrencinin belirli bir eğitim programını başarıyla tamamladığını bir eğitim kurumu tarafından verilen resmi bir belgedir. Kişinin belirli bilgi ve becerilere sahip olduğunu işverenlere ve diğer kurumlara diploması ile kanıtlar. Diplomalar, iş bulma sürecinde kullanılır.

Diplomasız iş bulmak mümkün değildir. Diploma yok ise belirli bir konuda uzman olduğunu belirten bir sertifikası olması gerekir. Diplomada okulun adı, mezuniyet tarihi ve derece ile ilgili bilgiler bulunur.

Kaybedilen diploma için, diploma veren kuruma başvurarak diploma yerine geçen bir belgeyi kişi talep edilebilir.

*Lisans diploması, yurtiçi veya yurtdışı üniversite veya yüksekokulda öğrencinin dört yıllık bir akademik programın başarıyla tamamlandığını gösterir.

*Yüksek lisans diploması, lisans derecesinden sonra, lisansüstü bir eğitim programının başarıyla tamamlandığını gösteren belgedir, genellikle alınır.

*Doktora diploması, en yüksek akademik dereceyi ve belirli bir alanda uzmanlık kazanıldığını ve araştırma yapıldığını ve eğitim kurumları tarafından verilir.

Diploma denklik, bir ülkede alınan lisans, yüksek lisans, doktora eğitimin farklı bir ülkede diplomanın tanınması için gerekli prosedürleri içerir. Diploma denkliği, genellikle ülkenin eğitim bakanlığı veya ilgili kurumları tarafından belirlenir.

Diploma eki, Avrupa’daki üniversite diplomalarına eklenen, kişinin aldığı eğitim hakkında detaylı bilgi veren resmi bir belgedir.

Akredite edilmiş online eğitim (e-learning) programlarından alınan diplomalar genellikle geçerlidir.

Diploma not ortalaması (GPA), öğrencinin akademik programında performansını ifade eden bir ölçümdür.

Diploma ile sertifika arasındaki fark nedir?

Diplomalar genellikle daha geniş ve kapsamlı eğitim programlarını ifade ederken, sertifikalar belirli bir konuda uzmanlık gösterir.

Diploma Çevirisi Nedir?

Diploma çevirisi, yurtiçi veya yurtdışı eğitim kurumları tarafından verilen bir eğitim belgesinin (orijinal diploma), başka bir dilde eksiksiz, doğru ve tam yapılın çeviridir. Diploma çevirisi Infoyed yeminli tercümanları tarafından yapılır. Diploma çevirisi için orijinal diploma veya onaylı bir kopyası yeterlidir.

Diploma çevirisi, profesyonel yeminli tercümanlar tarafından tam, doğru ve eksiksiz, yasal standartlara uygun şekilde yapılması gerekir. Diploma çevirisi, bir dilden farklı bir dile resmi ve doğru bir şekilde çevrilmesi işlemidir.

Diploma Çeviri Fiyatları (2024 Yılı)

Diploma çeviri fiyatları 1000 karakter olarak hesaplanır. Diploma çeviri fiyatları için 0312 4192099 telefonu arayıp öğrenebilirsiniz. Veya diplomanızı infoyed@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.