Erasmus Belgeleri Tercümesi

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının (üniversitelerin) birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumları (Üniversiteler) kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Erasmus ile öğrencilerin gidecekleri ülkeler aşağıda belirtilmiştir.

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Makedonya, Avusturya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İzlanda

Erasmus Şartları: Lisans öğrencilerinin not ortalaması 2.20/4 veya 70/100 olması gerekir. Yüksek lisans ve doktora adaylarının akademik not ortalaması 2.5 /4 veya 75 /100 olması gerekir.

Yükseköğretim kurumu (Üniversite) öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Aile Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi

Sabıka Kaydı Tercümesi

Taahhütname Tercümesi

Maaş Bordrosu Tercümesi

Hibe Yazısı Tercümesi 

Burs Yazısı Tercümesi

Hangi ülkeye Erasmus öğrencisi olarak gidecekse o ülkenin resmi dilene bu belgelerin çevirisi yapılır.

Erasmus Belgeleri Tercümesi

Taahhütname İngilizce Tercümesi

Taahhütname Almanca Tercümesi

Taahhütname Fransızca Tercümesi

Taahhütname Yunanca Tercümesi

Taahhütname Lehçe Tercümesi

Taahhütname Makedonca Tercümesi

Taahhütname Çekçe Tercümesi

Taahhütname İspanyolca Tercümesi

Taahhütname Macarca Tercümesi

Taahhütname Portekizce Tercümesi

Taahhütname Hollandaca Tercümesi

Taahhütname İtalyanca Tercümesi

Taahhütname Rumca Tercümesi

Taahhütname Arnavutça Tercümesi