Noter onaylı diploma çeviri, diplomanın bir dilden başka bir dile çeviri yapılması ve bu çevirinin noter tarafından onaylanmasıdır. Noter Onaylı Diploma Çeviri için Orijinal diploma veya fotokopisi yeterlidir. Noter çevirinin doğruluğunu imza ve kaşesi ile garanti eder. Diploma yeminli çeviri, Infoyed Tercüme Bürosu yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Resmi belgeleri çevirme yetkisine sahip, noter tarafından onaylanmış bir tercümandır.

Yeminli diploma çeviri nasıl yapılır?

*Müşterimiz diplomasını infoyed@gmail.com adresine gönderir.

* Müşterimizin e-mail adresine noter onaylı çeviri fiyatı ve teslim süresi bildirilir.

*Müşterimiz teklifimizi inceler, onayladığını infoyed@gmail.com adresine bildirir.

* Infoyed Tercüme Bürosu yeminli tercümanları diploma çevirisine başlar. Yeminli tercüman, noter tarafından yemin zaptı imzalatılmış, çeviri yapma yetkisine sahip kişidir.

*Yeminli diploma çevirisi kaşeli-imzalı müşterimizin e-mail adresine gönderilir.

Noter onaylı diploma çeviri nasıl yapılır?

*Yeminli diploma çevirisi, diploma orijinali ile notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler. Noter yeminli çevirinin doğruluğunu imza ve kaşesi ile garanti eder. Yani belgeleri onaylar. Bu belgeye Noter onaylı diploma çeviri denir. Noter diploma çevirisini 10 yıl saklar. Noter yeminli tercüman diplomanın orijinaline uygun formatta doğru, aslına uygun, tam ve eksiksiz çeviri yapar. Yeminli Diploma çeviri kayıp olmuşsa noterle iletişime geçerek onaylı fotokopisi noter tarafından verilir.

Noter onaylı diploma çeviri fiyatları nasıl hesaplanır?

Noter onaylı diploma çeviri fiyatları, Diploma karakter sayısına, çeviri dillerine ve noter ücretlerine göre değişir, Her diploma çeviri için standart ücret yoktur. Noter onaylı diploma çeviri fiyatı: Yeminli diploma çeviri ücreti + Noter onay ücretidir. Yeminli diploma çeviri ücreti Infoyed Tercüme Bürosuna, Noter onay ücreti notere ödenir.

Diploma çeviri nerede kullanılır?

* Yurtdışında üniversite eğitim

* Yurtdışı iş başvuruları

* Yurtdışı göçmenlik başvurularında Noter onaylı diploma çeviri kullanılır.

Noter onaylı diploma çeviri dilleri hangileridir?

İngilizce, Bulgarca, Makedonca, Ukraynaca, Almanca, Hırvatça, İsveççe, Romence, Hollandaca, Japonca, Portekizce, Norveççe, Danca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Sırpça, Arapça, İbranice, Yunanca, Çince, Farsça, Macarca, Felemenkçe, Hollandaca, Fince,…tüm dünya dillerinde diploma çeviri yapılır.

Noter onaylı diploma çeviri Apostili nerede yapılır? Nasıl yapılır? Niçin yapılır?

Apostil, Diploma çeviri Lahey ülkelerinde tanınması için Kaymakamlık / Valiliklerde yapılan uluslararası bir onaydır. Apostil onay belgesi diploma çevirisine eklenir. Yurtdışı üniversitelerinden alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olması için diploma yeminli çeviri daha sonrada noter onayı yapılmalıdır.

Noter onaylı diploma çeviri teslim süresi nedir?

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde diploma çeviri 2-3 gün, diğer dillerde 4-5 gün içinde teslim edilir.

Diploma nedir?

Diploma, resmi bir eğitim kurumundan, kişinin belirli bir eğitim programını başarıyla tamamladığını gösteren resmi bir belgedir. Diploma notu, eğitim süresince alınan derslerin ortalama notunu ifade eder. Kaybedilen diploma için diploma veren eğitim kurumuna başvurarak yenisinin çıkarılması talep edilir. Eğitim kurumu kişiye mezuniyet belgesi verir.

Diploma, yurtdışı iş başvurularında, yurtdışı iş başvuruları için gereklidir.

Lise diploması nedir? Lise diploması, bir kişinin lise eğitimini başarıyla tamamladığını gösteren resmi bir belgedir.

Üniversite diploması nedir? Üniversite diploması, yurtiçi veya yurtdışı bir üniversite veya yüksekokul programını başarı ile tamamlayan kişilere verilir.

Yüksek lisans diploması nedir? Yüksek lisans diploması, üniversite lisans programını başarı ile tamamlayan, daha sonra üniversite lisansüstü eğitim programını başarılı tamamlayanlara verilen bir resmi belgedir.

Doktora diploması nedir? Doktora diploması, lisansüstü programı sonrasında, doktora programını başarı ile tamamlayan kişilere verilir.

Diploma denklik işlemleri nedir? Diploma denklik işlemleri, bir ülkenin eğitim sistemine başka bir ülkedeki eğitim seviyesinin uygunluğunun belirlenmesidir. Yurtdışı üniversitelerinden alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploma denklik işlemleri Türkiye’de YÖK tarafından yapılır.

Diploma eki nedir? Diploma eki, Avrupa’da üniversite eğitim alan öğrencilere verilen, diploma derslerinin içeriğini detaylı bir şekilde açıklayan resmi bir belgedir.

Diploma alınma süresi, eğitim programının bölümüne ve süresine bağlı olarak değişir. e-devlet sistemleri üzerinden diploma sorgulaması yapılabilmektedir.