Lise diploma tercümesi, ön lisans diploma tercümesi, lisans diploma tercümesi,üniversite diploma tercümesi, geçici mezuniyet belgesi tercümesi, master diploma tercümesi, yüksek lisans diploma tercümesi, doktora diploma tercümesi,lise karnesi tercümesi, ÖSYM sonuç belgesi tercümesi, öğrenci kimlik kartı tercümesi, ilköğretim karnesi tercümesi, ortaöğetim karnesi tercümesi, lise karnesi tercümesi, TOEFL belgesi tercümesi

Diploma tercümesi fiyatları 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça ve Rusça dillerinde diploma tercümesi 60 dakika içinde yapılmaktadır. Yurtdışında üniversite başvurularında diploma kullanılacak ise diploma tercümesi sonrasında noter tasdik işlemi yapılmalıdır. Diploma fotokopisi ile diploma tercümesi yapılır. Ayrıca noter tasdik işlemi de yapılabilir.

Lise transkript tercümesi, ön lisans transkript tercümesi, lisans transkript tercümesi, master  transkript tercümesi, yüksek lisans  transkript tercümesi, doktora transkript tercümesi, sertifika programları transkript tercümesi Türkçeden diğer dillere veya diğer dillerden Türkçeye transkript tercüme hizmeti veriyoruz. Transkript Tercümesi Noter İşlemleri Transkript tercümesi noter işlemlerini sizin adınıza yaptırıyoruz.

Yurtdışı üniversitelerinden mezun olanlar YÖK Denklik Belgeleri tercümeleri ve noter işlemini yaptırmaları gerekir. Sonrasında YÖK denklik için başvurularını yaparlar. İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. noter yeminli tercüman kadrosu ile YÖK Denklik Belgeleri tercümesi hizmeti verilmektedir. YÖK Denklik Belgeleri tercümesi İngilizce, Almanca, Fransızca, Azerice, Rusça ve tüm dünya dillerinde noter yeminli tercümeleri yapılmaktadır.