Noter Tasdikli Diploma – Transkript

Tercümeler Adresinize Ücretsiz Teslim..

Diploma Tercümesi

Lise diploma tercümesi, ön lisans diploma tercümesi, lisans diploma tercümesi, üniversite diploma tercümesi, geçici mezuniyet belgesi tercümesi, master diploma tercümesi, yüksek lisans diploma tercümesi, doktora diploma tercümesi, lise karnesi tercümesi..

Diploma Çevirisi

Lise diploma çevirisi, ön lisans diploma çevirisi, lisans diploma çevirisi, üniversite diploma çevirisi, yüksek lisans diploma çevirisi, doktora diploma çevirisi,lise karnesi çevirisi, geçici mezuniyet belgesi çevirisi, master diploma çevirisi, yeterlilik belgesi çevirisi..

Transkript Tercümesi

Lise transkript tercümesi, ön lisans transkript tercümesi, lisans transkript tercümesi, master transkript tercümesi, yüksek lisans transkript tercümesi, doktora transkript tercümesi, sertifika programları transkript tercümesi Türkçeden diğer dillere veya diğer dillerden..

Diploma Tercümesi Fiyatları

Diploma tercümesi fiyatları 1 (bir) sayfa olarak hesaplanmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça ve Rusça dillerinde diploma tercümesi 60 dakika içinde yapılmaktadır. Yurtdışında üniversite başvurularında diploma kullanılacak ise diploma tercümesi..

Diploma Çevirisi Fiyatları

Diploma Çevirisi fiyatları karakter sayısına göre belirlenmektedir. Diploma Çevirisi fiyatları her dile göre değişmektedir., İngilizce diploma Çevirisi fiyatları; 200 TL, Almanca diploma Çevirisi fiyatları; 250 TL, Fransızca diploma Çevirisi fiyatları; 250 TL, Arapça diploma Çevirisi; 250 TL

Transkript Çevirisi

Lise transkript çevirisi, ön lisans transkript çevirisi, lisans transkript çevirisi,master transkript çevirisi, yüksek lisans transkript çevirisi, doktora transkript çevirisi, ilköğretim transkript çevirisi, ortaoğretim transkript çevirisi, sertifika programları transkript çevirisi..

Tercüme Belgeleri

Pasaport Tercümesi

T.C. vatandaşları genelde turistik ve iş gezisi için yurtdışına çıkıyor. Pasaport, bir ülke vatandaşının yurt dışına çıkabilmesi için gerekli olan resmi belgedir.

Erasmus Belgeleri Tercümesi

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının (üniversitelerin) birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Aile Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi

Aile nüfus kayıt örneği e-devlet şifresi ile internetten alınabilir. Dünya ülkeleri kendi resmi dillerinde Aile Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi istemektedir.

Adli Sicil Kaydı Belgesi Tercümesi

Adli Sicil Kaydı Belgesi (Sabıka Kaydı Belgesi): Hapis cezası kararı, ertelenmesi kararı, adli para cezaları bu belgede görünür. Yurtdışından veya Türkiye’de e- devlet ya da adliyeden alınan..

Taahhütname Tercümesi

Taahhütname tercümesi hangi ülkede kullanılacak ise o ülke resmi dilinde taahhütname çevirisi yapılır. Taahhütname tercümesi fiyatları 1000 karakter..

Vekaletname Tercümesi

Resmi dairelerde kişinin adına vekâletnamede yazılan her talimatın takip edilmesi için noterden alınan belgedir. Her iki kişinin de noter huzurunda vekâletnameyi imzalaması gerekir.

YÖK DENKLİK BELGELERİ TERCÜMESİ

Diploma
Transkript
Diploma Supplement (Diploma Eki)

İnfoyed Yeminli Tercüme Bürosu
İletişim